Wszystko, co pragnąłbyś wiedzieć o upadłości konsumenckiej

Duża grupa ludzi dziś (a w szczególnie dłużników) zadaje sobie pytanie, co to jest upadłość konsumencka. Odpowiedź może stać się skrótowa bądź nader wydłużona. Natomiast poniższy paragraf wierzę odpowie na wszelakie frapujące Cię sprawy kwestie. Przede wszystkim możemy stwierdzić, że jest to nie mniej nie więcej tylko ogłoszenie bankructwa w sytuacji, gdy dojdziemy do wniosku, że jesteśmy popadliśmy w stan niewypłacalności a ciągłe zwracanie naszego długu jest nierealne (np. sumy rat są wyższe nasze zarobki).

Zasadniczym czynnikiem przy obwieszczaniu upadłości jest to, żeby nasza niewypłacalność zaistniała bez naszej winy. Oznacza to, iż zadłużenie powstało obiektywnie bez naszej umyślnej winy (np. padliśmy ofiarą kanciarzy pieniężnych, którzy podpisali z nami umowę pożyczki gdzie wielkość odsetek stanowi lichwę). Nasza sytuacja jest rozpatrywana przez sąd rejonowy według miejsca naszego zamieszkania. Do niego kierowany jest właśnie wniosek.

W trakcie postępowania sąd analizuje naszą sytuację finansową, sprawdza wiarygodność przedłożonych dokumentów i ostatecznie decyduje o tym czy wydać orzeczenie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do nas. Musimy wiedzieć, że w żadnym razie nie możemy sobie zezwolić na ukrywanie majątku i innego tego rodzaju posunięcia. Może to, albowiem zniweczyć nasze szanse na obwieszczenie bankructwa na wiele lat.
Upadłość konsumencka to instytucja prawna, jaka do krajowego ustawodawstwa została umieszczona pod koniec grudnia 2009. Przepisy odnośnie jej stosowania znajdują się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Trzeba w tym miejscu określić, iż do tej pory ze sposobności ogłoszenia upadłości mogły korzystać jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Jednakże aktualnie jest to także dopuszczalne w przypadku konsumentów. Jej ukończenie nie jest prostym zadaniem, wymaga kompetentnej wiedzy prawniczej i ogromnej wytrwałości (całe postępowannie łącznie z wykonaniem planu spłaty może trwać nawet ponad trzy lata).

Aczkolwiek upadłość konsumencka w bardzo wielu wypadkach stanowi idealną alternatywę dla jednostek, które mają już postępowanie egzekucyjne. Na ten stan rzeczy ingeruje wiele zmiennych. Musimy, albowiem wiedzieć, iż egzekucja komornika niesie ze sobą spore nakłady (opłacamy koszty egzekucji, koszty zastępstwa w procedurze egzekucyjnej itp.) a prócz tego często z tego, co nam zabiera komornik niepokrywane są chociażby odsetki od kapitału naszego zadłużenia a co za tym idzie nasz dług zamiast zmniejszać się jeszcze przyrasta. Taka droga prowadzi donikąd.

Upadłość konsumencka rozwiążuje ten kłopot. Jeżeli się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei tworzy schemat spłaty. Spłacanie zobowiązań trwa najwyżej 3 lata a po tym czasie nieoddane zobowiązania podlegają umorzeniu. Znaczy to, że nikt już może ich od nas dochodzić.

Upadłość konsumencka w 2016 r. to nadzwyczaj gorący problem, szczególnie pośród jednostek, które w przeszłości zaciągnęły sporo zadłużeń a w tej chwili nie radzą sobie z ich spłatą. Można, zatem postawić w tym miejscu pytanie, z czym wiąże się tak ogromne zainteresowanie właśnie tą instytucją ustawową (wszak procedury te zostały zainicjowane już z końcem 2009 r.). Jak się, albowiem objawia wszystko jest związane z nowelizacją tychże uregulowań prawnych, jaka nadeszła w grudniu 2014 r. Od tej chwili system ogłoszenia upadłości uległ znacznej liberalizacji, przez co może z niej skorzystać Dowiedz sie wiecej tutaj coraz więcej skorzystaj z tego linku osób mających poważne problemy ze swoim długiem.

Dla tego przykładu objawia się, iż rok 2016 jest rokiem przełomu, jeśli chodzi o upadłość konsumencką. Na chwilę obecną możemy, albowiem już liczyć orzeczenia sądowe w tym temacie na setki przykładów (w pierwszym roku działania ustawy było to zaledwie kilkanaście postanowień na kilkaset sporządzonych wniosków). Jesteśmy w stanie dojrzeć, że sądy coraz przychylniej podchodzą do komplikacji osób przekredytowanych.

W praktyce jak się, albowiem okazuje upadłość konsumencka jest jedynym sensownym wyjściem dla jednostek, które popadły w spiralę długów i nie posiadają rzeczywistych szans na spłacenie swego obciążenia. Każdy, kto posiada, choć minimalną styczność z branżą kredytową albo pożyczkową zna przykłady osób, które w wielu przypadkach nie ze swej winy znalazły się w kredytowej pułapce (np. zadłużyły się nadmiernie, żeby ratować ciężko chorego członka rodziny).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *